Přeskočit menu na obsah stránky

Přihlášení

Přihlášení
jméno
Heslo
Dalekohledy Matoušek / Dárkové poukazy (vouchery)

Dárkové poukazy (vouchery)

-

-

 

Dárkový poukaz na odběr zboží vydává firma Miroslav Matoušek - Dalekohledy jako nepeněžní poukázku svým zákazníkům. Poukázku lze zakoupit osobně na provozovně a to v hodnotě podle dohody se zákazníkem. Pro použití poukázky stanovuje prodávající následující pravidla:

  1. Každá poukázka je opatřena jedinečným kódem, sloužícím k její identifikaci.
  2. Poukázka je přenosná, není vázána na konkrétní osobu.
  3. Platnost poukázky je stanovena na 6 měsíců od data jejího vydání. Datum vydání je shodné s datem vystavení  zálohové faktury, která je vždy současně s poukázkou vystavena.
  4. Předkladatel poukázky je povinen předložit originál poukázky, který po uskutečnění odběru zboží nebo poskytnutí slevy zůstává prodávajícímu. V případě pochybností může prodávající požadovat prokázání totožnosti a předložení zálohové faktury.
  5. Poukázku je možné uplatnit pouze jednou a jednorázově, za případné zneužití třetí osobou prodávající neodpovídá.
  6. Poukázku jakkoliv upravovanou, pozměněnou nebo předloženou po uplynutí její doby platnosti může prodávající odmítnout přijmout bez náhrady.
  7. Poukázku není možné zpětně směnit ani na její nominální hodnotu vracet finanční prostředky.
  8. Na zboží získané na základě poukázky se vztahuje standardní záruka, záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží.

Objednáním, zakoupením nebo převzetím poukázky bere zákazník na vědomí výše uvedené podmínky pro použití poukázky.

Obsah košíku

košík je prázdný