Přeskočit menu na obsah stránky

Přihlášení

Přihlášení
jméno
Heslo
Dalekohledy Matoušek / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Veškeré obchodně právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí ustanovenímiu občanského zákoníku, nebo dohodou účastníkům pokud to OZ dovoluje.

 • Objednávku, kterou obdržíme, ověříme a potvrdíme telefonicky nebo e-mailem. Teprve tímto aktem je objednávka potvrzená. Automatická odpověď serveru není potvrzením objednávky!

 • Dostupnost zboží si ověřte telefonicky nebo e-mailem.

 • Dodavatel může, po dohodě s objednavatelem, zrušit objednávku, kterou nelze z objektivních příčin zrealizovat. Objednavatel může zrušit objednávku, pokud mu nevyhovuje dodací doba sdělená dodavatelem u výrobku, který není skladem, nebo došlo-li ke změně ceny objednaného výrobku z důvodů pohybu kurzu koruny apod. Zrušení objednávky je vždy nutné provést co nejdříve po jejím zadání a zjištění nevyhovujících skutečností a to písemně (e-mailem).

 • Pochybnosti o ceně nebo dodací době vyjádřené kupujícím po uzavření kupní smlouvy (t.j. po zaslání objednávky a jejím potvrzení dodavatelem nebo zaplacením zálohy) mohou být prodejcem považovány za vyjádření pochybností  o správnosti uzavřené obchodní smlouvy a v důsledku toho může být smlouva považována za zpochybněnou. Prodejce je oprávněn takovou smlouvu považovat za zrušenou.

 • Zboží je možné osobně odebrat v prodejně v otevírací době. Zboží zasíláme spediční službou DPD. Způsob odběru zboží zvolíte v objednávkovém formuláři. Doprava DPD Private znamená, že balík bude doručen následující den po odeslání a kurýr DPD zašle v den doručení SMS s informací o čase doručení.  O tom, kdy zboží budeme moci odeslat vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky. Zvolíte-li osobní odběr, platí rezervace zboží, které máme skladem 5 pracovních dní. Není-li do té doby zboží vyzvednuto, je objednávka automaticky zrušena. Zboží, které bylo objednané, ale není skladem, je třeba při volbě osobního odběru vyzvednout do 5 pracovních dní od oznámení, že již je skladem a připravené k odběru. Není-li zboží v tomto termínu vyzvednuto, je objednávka automaticky zrušena.

 • Platba za zboží je možná hotově a platební kartou v prodejně, dobírkou nebo předem převodem na účet v případě, že je zboží zasíláno objednavateli některou přepravní službou. U některých položek není možná dobírka, toto se zobrazí při volbě způsobu platby při objednávání zboží.  Při objednání dražších položek může dodavatel požádat zálohovou platbu.
 • Mimo území ČR neposíláme zboží na dobírku. Standardní dopravní sazby neplatí pro zásilky odesílané na adresu mimo území ČR. Máte-li zájem, kontaktujte nás e-mailem (adresa je na stránce KONTAKT). Na základě poptávky vystavíme zálohovou fakturu pro platbu předem, ve které bude vypočítána i cena přepravy. Po obdržení platby na účet zboží odešleme. Při objednání některých výrobků, které nemáme běžně skladem, můžete být požádáni o složení zálohy. Nevyzvedne-li si objednavatel zboží, je zaplacená záloha nevratná.

 • Osobní údaje, které nám poskytnete (jméno, adresa, telefonní a e-mailový kontakt), slouží výhradně pro vyřízení objednávky a to jen pro zadání doručovacích údajů přepravní společnosti. V žádném případě a za žádných okolností nebudou data poskytována třetím osobám. Na požádání vaše údaje z databáze vymažeme. Souhlas se zpracováním osobních údajů vyjádříte zaškrtnutím příslušného políčka při zadávání objednávky.
 • Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.
 • Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Reklamace

1. Na zboží poskytujeme zákonem stanovenou záruční lhůtu.
2. Pokud to charakter zboží vyžaduje, je k němu vždy vydán záruční list platný v České republice s vyznačenou záruční lhůtou.
3. Při převzetí zboží od přepravní společnosti co nejdříve proveďte kontrolu kompletnosti a nepoškozenosti. V případě nejasností nás co nejdříve kontaktujte. Reklamace na nekompletnost dodávky a poškození zboží během doručení, které budou naší firmě nahlášeny později, nebudeme již moci odpovídajícím způsobem vyřešit.
4. Reklamace v záruční lhůtě se nevztahuje na vady zboží způsobené
• neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
• mechanickým poškozením a opotřebením
• živelnými pohromami ( vodou, ohněm, bleskem, větrem) nebo havárií
5. Reklamace na počítačové programy se vztahuje pouze na nečitelnost nosiče. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (uzavřený obal, pečeť…) se stáváte oprávněným vlastníkem licence programového produktu a nelze již uplatnit vrácení produktu.
6. Při reklamaci zboží nás prosím nejprve kontaktujte – u kvalitních výrobků renomovaných firem lze leckdy mnohé vyřešit bez zbytečného zasílání, kdy hrozí riziko poškození při přepravě.
7. Pokud budete posílat zboží zpět, zašlete veškeré doklady sloužící k ověření o nabytí zboží, jako je doklad o koupi a záruční list (pokud je ke zboží dodáván). Výrobek zašlete (nejlépe v originálním obalu, ale není to podmínkou) takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození při převozu. K zásilce přidejte stručný popis závady, příslušenství nutné k ověření závady a kontaktní informace (telefon, adresu, e-mail). Reklamace nezasílejte dobírkou, reklamace zasílané dobírkou nebudou přijaty. Splněním těchto požadavků předejdete zbytečným komplikacím v řešení reklamace.

8. Po obdržení reklamace Vás budeme ihned kontaktovat a navrhneme způsob vyřízení. Ve sporných případech má prodávající lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace.
9. Reklamace dle charakteru závady a zboží budou řešeny buď opravou v autorizovaném servisu, výměnou za nové zboží nebo vrácením peněz.
10. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené z provozu výrobku a jeho funkčních vlastností, kdy uživatel nedodrží pravidla provozu popsaná v návodu, za škody vzniklé z neodborného zásahu do výrobku a škody na výrobku způsobené živelnými událostmi. Na závady takto vzniklé se také nevztahuje poskytnutá záruka.

11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ 00020869, http://www.coi.cz   Návrh na zahájení řešení sporu tímto způsobem může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u prodejce poprvé.

 

Vrácení zboží bez udání důvodu od 14 dnů
1
. Na vrácení zboží bez udání důvodu má spotřebitel v souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách, právo pouze při uzavírání kupní smlouvy na dálku. V tomto případě nás prosím kontaktujte.
2. Vrácení zboží dle bodu 1. lze provést do 14 dnů od převzetí zboží od pošty nebo přepravní služby.
3. Vrácení zboží lze provést zasláním zboží zpět naší firmě ve formě cenného balíku nebo osobně (dobírky nebudou přijímány).

4. Nelze vrátit zboží, které bylo speciálně pro zákazníka objednané objednané u výrobce, a které normálně není skladem u prodejce.

 

• Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.)

• Počítačové programy dodávané jako součást zboží musí mít neporušený originální obal nebo pečeť.
• Na počítačové programy vrácené v porušených originálních obalech nelze uplatnit nárok na vrácení.
• Vrácení kupní ceny za zboží včetně dopravného bude provedeno po ověření kompletnosti zboží na bankovní účet zákazníka co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Prodávající je oprávněn vrátit cenu nejlevnějšího dopravného, které odpovídá konkrétnímu výrobku, i když si odběratel zvolil pro dopravu výrobku dražšího dopravce. Prodávající je také oprávněn odečíst z vrácené ceny náklady vzniklé na uvedení výrobku do bezvadného stavu, pokud spotřebitel výrobek používal, případně ho poškodil. 

• Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

 

 

Servis

U některých výrobků je prováděn servis jen v autorizovaném středisku v zahraničí. Záruční opravy takových výrobků zprostředkujeme zdarma. Pozáruční servis u nás zakoupených výrobků vyžadující opravu v zahraničí můžeme zprostředkovat také, ale jen jako placenou službu. Zákazníkovi jsou přeúčtovány všechny náklady spojené s opravou. V takovém případě může být po zákazníkovi vyžadována záloha na úhradu služeb. Opravený výrobek je zákazník povinen si vyzvednout do 14 dnů od obdržení výzvy. Od 15. dne mu bude účtován poplatek za skladné a to ve výši 100,- Kč / den. Nevyzvedne-li si zákazník opravený výrobek do 6 měsíců od obdržení první výzvy k vyzvednutí, bude výrobek považován za opuštěný a může být nabídnut k prodeji případným zájemcům.

 

Obsah košíku

košík je prázdný