Přeskočit menu na obsah stránky

Přihlášení

Přihlášení
jméno
Heslo

Co je atmosférický seeing ?

Žijeme na dně ohromného oceánu vzduchu hlubokého desítky kilometrů, který obaluje povrch Země. Ačkoli bez vzduchu by nebylo života na Zemi, pro teleskopická astronomická pozorování je vzduch nesmírně zatěžující parametr. Každé pozorování nebeských těles dalekohledem provádíme přes vzdušné masy, které jsou velmi vzácně, pokud vůbec, v klidu. Mraky, oblačnost, mlha, to vše znemožňuje vizuální pozorování úplně, ale i když je vzduch průzračný může být pozorování zejména planet téměř znemožněno atmosférickou turbulencí. Vzdušné proudy a teplotní rozdíly v různých výškách způsobují nepravidelnou atmosférickou refrakci a obraz planety v okuláru dalekohledu plave, „vaří se“, poskakuje a pozorovatel má potíže rozeznat jakýkoli detail. To je poměrně běžná situace a říká se jí špatný seeing. Seeing je slovo anglické, je odvozené od slova see cž znamená vidět a je možno ho sice nepřesně, ale přijatelně přeložit jako vidění. Vidění je tedy dobré nebo špatné, nikoli malé nebo velké, jak občas někteří pozorovatelé nesprávně píší. Opakem výše popsané situace je dobrý nebo výborný seeing, kdy je vzduch extrémně klidný. Nejhorší situace bývá obvykle v létě. Velké plochy betonu, asfaltu dlouho vyzařují teplo a vzdušné proudy v okolí takových míst znemožňují pozorování. Situace se zlepšuje až k ránu než vyjde Slunce. Nejlepší seeing bývá v zimě, kdy noční teplota klesá pod bod mrazu a obloha je přitom jasná a klidná. Vyvarujte se však pozorování během oblevy, to bývá seeing vůbec nejhorší.
Dalším parametrem vedle hodnocení klidu atmosféry je její průzračnost. Bohužel, když je atmosféra naprosto průzračná, bývá seeing špatný. Lehký opar při jinak jasné obloze naopak může známkou, že situace pro pozorování se zlepšuje a seeing může být přijatelný. Zde je Antoniadiho tabulka hodnocení seeingu:
 
1.       Velmi dobrý (Very good) Perfektní seeing, ostré a naprosto klidné planetární obrazy i při velkém zvětšení
2.       Dobrý (Good) Lehce rozechvělý obraz s několik sekund trvajícími chvílemi naprostého klidu
3.       Střední (Moderate) Časté chvění obrazu, občasné krátké uklidnění obrazu, slušný seeing pro střední zvětšení
4.       Špatný (Poor) Téměř trvalé třesení obrazu s velmi vzácnými chvilkami, kdy je možno tušit detail.
5.       Velmi špatný (Very poor) Neklidný, rozmazaný obraz i při malém zvětšení. Detaily nerozeznatelné.
 
Atmosférické turbulence paradoxně zhoršují obraz více u větších dalekohledů. Noční pomalé vzdušné vlny jsou široké průměrné 15 až 30 cm a zvedají se do výšek několika set metrů nad zemský povrch. Je mnohem větší pravděpodobnost, že dalekohled o průměru větším než je rozměr těchto vln bude pozorovat objekt přes rozhraní vlny než je tomu u malého dalekohledu. U obou bude sice obraz rozechvělý, ale u malého dalekohledu bude posun obrazu v celém poli, kdežto u velkého pravděpodobně bude zorné pole ovlivňováno nestejně a obraz bude méně čitelný. U velkých dalekohledů se tato situace často řeší zmenšením průměru objektivu přiložením nějaké masky. Zmenší se sice rozlišovací schopnost, ale ta stejně při špatném seeingu bývá omezená.
Existují i lokální vlivy na seeing, které nesmíte opomenout. V terénu může být nahromaděná teplejší vrstva vzduchu při zemi, obvykle do výše ramen dospělého člověka. Když pozorujete refraktorem, který má objektiv vysoko bude obraz lepší než s dalekohledem typu Newton, který bude mít zrcadlo utopené ve vrstvě teplejšího vzduchu při zemi. Snažte se vyhnout pozorování přes střechy budov, které v létě dlouho vyzařují teplo a v zimě kvůli vytápění také.
Vzduch mezi námi a vesmírem působí jako optický člen, jehož vliv není zanedbatelný. Zatímco jeden večer můžete pozorovat úžasné detaily, druhý večer je seeing tak špatný, že ani při malém zvětšení není vidět z planety víc než rozmazaný terčík. Jistě časem odhadnete již pouhým pohledem na oblohu bez dalekohledu jaký seeing právě dnes asi je. Také brzy zjistíte, že pro pozorování objektů vzdáleného vesmíru, mlhovin, galaxií, není obvykle seeing tak důležitý a difúzní obrazy těchto objektů uvidíte celkem dobře při dobrém i špatném seeingu. Pro pozorování těchto objektů je důležitá průzračnost atmosféry.
(Zdroj: Fred W. Price: The Planet Observer´s Handbook)

Obsah košíku

košík je prázdný