Přeskočit menu na obsah stránky

Přihlášení

Přihlášení
jméno
Heslo

Přesné polární ustavení

Máte paralaktickou montáž bez polárního hledáčku? Snadno a přesně ji ustavíte podle tohoto návodu:
Je potřeba zdůraznit, že pro běžná pozorování není přesné polární ustavení nezbytné. Pro fotografické aplikace je naproti tomu přesné polární ustavení nutné. Budete potřebovat okulár s osvětleným záměrným křížem případně barlowovu čočku pro silnější zvětšení.
1. Montáž ustavte podle návodu, který jste k ní obdrželi. Polární osa bude mít sklon odpovídající zeměpisné šířce pozorovacího místa a horní konec polární osy bude mířit k Polárce. Do držáku okulárů vložte barlowovu čočku, pokud ji máte a okulár s osvětleným křížem. Nastavte kříž v okuláru tak,  aby odpovídal souřadnicovým osám, jinými slovy: když vypnete pohon polární osy hvězda by se měla pohybovat podél jednoho z vláken, nikoli šikmo k němu.
2. Do středu zorného pole umístěte středně jasnou hvězdu poblíž bodu, kde meridián (čára procházející na obloze zenitem a spojující sever s jihem) protíná nebeský rovník. Spusťte motor pohonu polární osy. Aby bylo výsledné nastavení co nejpřesnější, hvězda by neměla být od tohoto průsečíku dále než +/-30 minut v rektascenzi a +/- 5º v deklinaci. není-li taková vyberte hvězdu nejbližší.
3. Nyní bez ohledu na případný posuv v rektascenzi kontrolujte, jestli se hvězda posouvá v deklinaci.
· posouvá-li se na jih, polární osa míří příliš na východ
· posouvá-li se na sever, polární osa míří příliš na západ
4. Pomocí seřizovacích šroubů pootočte  polární osu tak, abyste pozměnili její azimut podle toho kam se hvězda posouvá. To opakujte tak dlouho, až ani při delším pozorování není patrný posuv hvězdy nahoru nebo dolů v zorném poli.
5. Nyní namiřte dalekohled na jinou středně jasnou hvězdu nacházející se blízko východního obzoru, ale stále poblíž nebeského rovníku. Aby nastavení bylo co nejpřesnější, měla by hvězda být 20º až 30º nad horizontem a +/- 5º od nebeského rovníku (čili deklinace by měla být poblíž 0º)

6. Znovu zkontrolujte posuv hvězdy v deklinaci.
· Posouvá-li se hvězda na jih, míří polární osa dalekohledu příliš nízko
· Posouvá-li se hvězda na sever, míří polární osa příliš vysoko
7. Pomocí aretačních šroubů pozměňte nastavení sklonu polární osy dalekohledu podle pozorování popsaného výše. Opakujte test posunu hvězdy, případně znovu pozměňte nastavení montáže, až je posun hvězdy při delším testu (15 minut) nepozorovatelný. Při hodnocení směru posuvu pamatujte, že okulár dalekohledu dává obraz jistým způsobem převrácený, podle typu dalekohledu.

Obsah košíku

košík je prázdný